Walkura, klik voor startpagina. Walkura, klik voor startpagina.
SmogenZweden.jpg

Londen als bestemming

De Theems en de daarvoor liggende delta is een druk bevaren gebied. Londen is één van de drukste havens ter wereld en dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid scheepsbewegingen. Toch is het hier erg ruim en de vaarwegen zijn zeer overzichtelijk weergegeven, zodat wij pleziervaarders hier zeker onze weg kunnen vinden, met inachtneming van de bekende vaarregels!

De Theems is een snel stromende rivier, waarbij de stroomsnelheid wel op kan lopen tot 4 knopen tijdens springtij. Het verval is hier bijna 6 meter tussen eb en vloed dat is een hele bak water dat de rivier binnenstroomt en weer weg vloeit naar zee afhankelijk van eb en vloed. Met zoveel stroom geweld moet je defensief varen, dus even vlak voor een tonnetje weg sturen levert je een deuk op in je schip en in je ego. Let dus op en kijk vooruit! Ondanks alles is deze stroom je beste vriend, want die zorgt er voor dat je in globaal 5 uur je bestemming in hartje Londen kunt bereiken. De delta of aanloop van de Theems is een zeer ruim soort Waddengebied. Je vindt hier een aantal grote “windfarms” dat zijn windmolen parken die op de grootste ondieptes zijn gesitueerd. Verder zijn op veel plaatsen nog geschuts torens uit de tweede wereld oorlog te zien. Deze moesten in die tijd de invaart naar de Theems beveiligen en eventueel de vijandelijke vliegtuigen afschieten.

Sheerness:

Sheerness is een beetje het centrale doel van een zeiltocht naar Londen, het ligt tussen de Theems delta en de eigelijke rivier in, bij de ingang van de Medway.Door de delta zijn 3 scheepvaart route’s. Het Knock John Channel loopt vanaf “ Seareach 1” in noord oostelijke richting (de centrale eerste boei van de Theems rivier op 51.29.600 NB en 0.52.800 OL, een mijl ten noord oosten van Sheerness). Dit channel is de hoofdingang. Het kan hier druk zijn met in en uit varende schepen. Ten noorden van het Knock John Channel liggen verschillende paralelle geulen, waar ook schepen kunnen varen, het is hier echter een stuk rustiger.

Komend vanaf Harwich is dit de route die wij zeilers moeten varen naar Sheerness. Achtereenvolgens kom je dan door het East Swin dan het Middle Deep dat uit mond in het West Swin. In de Warp aangekomen ga je door in zuidwestelijke richting tot je bent aangekomen bij de lengte graad 0.59.00 OL. Hier koers je pal zuid, door een ankergebied en vervolgens steek je de hoofd vaargeul over. Het marifoon kanaal in dit gebied is 69 London VTS. Het verdient aanbeveling deze uit te luisteren, schepen boven de 13,5 meter zijn hiertoe zelfs verplicht! Een zeer nuttig aparaat is de AIS, hierop zien wij de scheepvaart in de wijde omgeving met hun koers en snelheid, zodat je beter instaat bent te bepalen of een oversteek op een veilige manier kan gebeuren, ook in slecht zicht. Bijkomend voordeel is dat de schepen jou ook zien varen.

Uit zuidelijke richting:

Komend van uit het Nauw van Calais of Ramsgate is de aanvaar route eenvoudiger. Van zuid naar noord zijn er twee channels. Het Queens channel ten noorden van een grote ondiepe zandplaat genaamd “ Margate Sand”, deze vaarweg voert je echter stroomopwaarts naar de Swale, een leuk gebied, maar voor dit verhaal onbelangrijk. Ten noorden van het Queens channel ligt het Princes channel, en dit betonde vaarwater voert je westwaarts de Theems op of de Medway in. Wij gaan de laatste in om hier in Queensborough te wachten op een gunstig tij naar Londen. Tevens is hier een gratis exemplaar van de ‘Recreational users guide’ te verkrijgen, waarin zeer nuttige informatie staat voor vaartuigen die de Theems willen bevaren. Dit is echt een aanrader, een nuttige aanvulling op de normale waterkaart. Het biedt je een houvast zodat je zeker weet goed bezig te zijn. De aanloop van de Medway is goed aangegeven. Even voor de invaart ligt de ‘Richard Montgomery” een in de oorlog getorpedeerd munitie schip. Delen van het schip steken boven water uit en is goed betond, het is verboden gebied want er schijnt nog steeds munitie aan boord te zijn. Buiten de haven van Queensborough is een halve mijl verder een tweede inham van de Medway, De Stangate creek een schitterend anker gebied. Vanuit hier zijn natuurlijk ook Chatham en Rochester te bevaren, de ketting die de rivier afsloot heeft onze oude voorvader vroeger al eens kapot gevaren.

De Theems;

Rond Sheerness laagwater is het tijd voor de afvaart naar Londen. De boeien hier hebben wel wat nummers maar die worden eigelijk niet gebruikt, iedere ton heeft hier ook een naam en die worden gebruikt in de communicatie met de verkeersleiders van” LONDON VTS”. Vanaf Seareach1 tot aan het, 20 mijl verder stroomopwaarts gelegen Crayfordness is nu marifoon kanaal 68 in gebruik. Na Crayfordness tot aan de Tower Bridge wordt hiervoor kanaal 14 gebruikt. Zeilen op de Theems is toegestaan, maar erg onpraktisch als je binnen 5 a 6 uur op je eind bestemming wilt aankomen. Je moet zoveel mogelijk uit de vaargeul van de grote scheepvaart blijven en overstag gaan voor de beroepsvaart wordt zeker niet op prijs gesteld. Er is nog een belangrijk punt, als gevolg van de hoge stroomsnelheid kan er bij ongunstige wind een behoorlijk turbulente golfslag ontstaan. Bij hardere wind kan dat mogelijk zo erg worden dat je wordt afgestopt of uit het roer loopt. Weet dus goed hoe je eigen schip zich houdt in dergelijke situatie’s. Soms is het verstandig om nog even voor anker te blijven liggen en het vertrek uitstellen. Onderweg zijn zowel aan stuurboord als bakboord vele container terminals en havens te zien, waar gewerkt wordt en veel scheepsbewegingen plaats vinden, het is zaak hier oog voor te hebben en uit te luisteren voor een veilige vaart, dan is de wereldhaven Theems een intressante belevenis. Na ongeveer 30 mijl stroomopwaarts passeer je een Barrier Notice board, hier ben je verplicht London VTS op te roepen want over twee en half mijl kom je door de Tidal Thames Barrier, een vloed water kering tegen extreem hoog water, deze is gebouwd om een herhaling van 1953 te voorkomen. Delen van de stad overstroomden toen.

Na de vloed kering ben je in de eigelijke stad Londen. Aan bakboord zijde ligt de Greenwich Yacht Club, hier kunnen een of twee boten aan het pontoon liggen. Het zijn aardige mensen, maar je ligt hier vreselijk te hobbelen en je moet je boot beschermen met heel veel fenders om schade te voorkomen. Vooral de Fast Ferrie’s scheuren hier om de 20 minuten voorbij met 20 knopen of meer, ook bij laag water en dat geeft ongemak alles schuift zo van tafel. Het is echter wel een goed uitgangspunt om Greenwich te bezoeken, maar dan moet je zoals bij alle havens hier je van tevoren telefonisch of via internet aanmelden. De prijs is 20 pond per nacht voor een 10 meter boot. Vanaf deze Greenwich Yacht Club is het nog 6 mijl naar de Towerbridge, met aan stuurboord kant de Katherina Docks. Deze marina ligt achter een sluis en is een oase van rust, midden in het centrum van Londen. Hier betaal je dan ook genoeg voor, meer dan 76 pond voor 10 meter. Een goedkopere optie is de Limehouse Bassin voor 42.50 per nacht, het is 2 mijl verder van het centrum maar ook hier lig je fijn beschut achter een sluis.

Het aantal ligplaatsen is voor zo’n wereldstad heel erg beperkt en in de toekomst zal dat waarschijnlijk nog erger worden. Door de hoge grondprijsen levert een marina in verhouding te weinig geld op. (zie ook het verhaal over deze reis in het Logboek op deze website) De Theems bevaren is zeker goed te doen, de situatie’s zijn redelijk overzichtelijk en met de stroom mee is de reis in 5 uur te voltooien. De toegangs sluisen van de twee marina’s worden redelijk vlot bediend nadat het per marifoon is aangeroepen. Eenmaal binnen overvalt je de rust van de docks na het altijd woelige water van de Theems.

Nuttige website’s;

www.pla.co.uk           Port of London Authority

www.boatingonthethames.co.uk  

Marina’s;

St Katharine Docks       tel: (0044) 020 7252 2244.

www.skdocks.co.uk

Limehouse Marina       tel: (0044) 020 7308 9930.

www.bwml.co.uk/marinas

Greenwich Yacht Club   tel: (0044) 0844 7365846.

www.greenwichyachtclub.co.uk

Erith Yacht Club          tel: (0044) 020 7476 7054.

www.erithyachtclub.org.uk

HavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLondenHavensLonden