Walkura, klik voor startpagina. Walkura, klik voor startpagina.
ZuidNoorwegen.jpg

BonifatiusKleinDe mythe van Bonifatius en Dokkum ontrafeld.

Inleidende misleiding;

Natuurlijk werd mij op de 'lagere school met den bijbel' in Oudeschoot, al verteld over die wrede, domme, heidense Friezen, die de toen nog niet heilige Bonifatius vermoorden. En dat terwijl deze man ons een onmetelijk goed bracht, het christelijk geloof, in plaats van dat rare wrede bijgeloof!

230706OrkneySouthWall

De negentig eilanden van de Orkney groep zijn dun bevolkt, en bestaan grotendeels uit zandsteen. Het heuvelachtige kale landschap is toch behoorlijk vruchtbaar, waar landbouw op bedreven kan worden, natuurlijk binnen de grenzen van het klimaat heden ten dage. De uit zee rijzende rotsen en de daaronder liggende strandjes zijn bevolkt door zeehonden en miljoenen vogels. De vele zeearmen en de

KruisDe immer durende golf beweging van de geschiedenis.

Op enig moment kwam het boek van Geert Mak "Gedoemd tot kwetsbaarheid" aan mijn lees neiging voorbij. Dit boek is geschreven in een reactie op de moord op Theo van Gogh, met daarin een beeld van onze huidige samenleving. Door middel van een historische beschrijving van

JanVanGentHelgoland

Helgoland; De rode rots.

De vele malen dat wij nu al de Noordzee doorkruisten, brachten ons vaak langs de hoog oprijzende rode zandsteen kust van Helgoland. Ondanks dat het een zeer interessant eiland is met een bewogen geschiedenis, hebben we het maar één keer een paar dagen bezocht met onze zeilboot "Walkura". De aandrang om er weer een bezoek te brengen is danig bekoeld, en wel om